Gaat uw organisatie recht door zee?

Biedt zekerheid met een betrouwbare verantwoording.

O2 Audit

Door veranderingen in het economische klimaat maar ook door de bredere maatschappelijke aandacht, ondervinden wij in toenemende mate een groei in de behoefte aan zekerheid.  Zekerheid daar waar het gaat om de financiële verantwoording van ondernemingen. 

De accountants van O2 Audit hebben ruime ervaring met het verstrekken van deze zekerheid. Een deskundigheid die wij inzetten in een breed scala aan (inter)nationale wettelijke en  vrijwillige jaarrekeningcontroles en andere assurance gerelateerde diensten. Samen met onze opdrachtgever ontwikkelen wij hiertoe een controle-aanpak waarbij we waar mogelijk zo veel mogelijk steunen op de interne beheersingsomgeving. Daar waar deze zichtbaar en werkend is, zijn we in staat gegevensgerichte controlemaatregelen te reduceren. Hetgeen de efficiency en effectiviteit ten goede komt.

Door onze multi-disciplinaire aanpak, zijn we in staat om ook binnen de technische kaders van assurance, buiten de gebaande paden, te treden. Onze aandacht beperkt zich niet alleen tot  de jaarrekening als verantwoordingsdocument, maar wij zijn in het proces van jaarrekeningcontrole ook op zoek naar de praktische aanbevelingen voor directie en/of management.

De beste stuurlui staan aan wal.

Wij varen echter graag met u mee en zorgen dat u uw doel bereikt.
Neem vandaag nog contact met ons op.